ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ

       1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต  อบต.)

            1.1  ป่าเขียวขจีบ้านท่าช้าง  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

            1.2  ป่าชุมชนบ้านปอแดง  จำนวน  15 ไร่

            1.3   ลำน้ำกุดกง

           

 

ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    โทร.045-581222