ภาพรวมกิจกรรม

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมชี้แจงผู้สำรวจและบันทึกข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 130
โครงการปลูกป่าเพื่อแม่ เขียนโดย Super User ฮิต: 561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User ฮิต: 834
โครงการฝึกอาชีพทำกระติบข้วเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส เขียนโดย Super User ฮิต: 815
นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ยโสธร ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ เขียนโดย Super User ฮิต: 882
โครงการพัฒนาคนสามวัย สู่บันไดครอบครัวสีขาว นำชาวบากเรือสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย Super User ฮิต: 792
โครงการศึกษาดูงาน "จังหวัดชุมพร" เขียนโดย Super User ฮิต: 815
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 เขียนโดย Super User ฮิต: 857
ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222