ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่
ผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 04/07/62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 24/06/62
โครงการก่อสสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 18/07/61
โครงการสอบราคา ก่อสร้างรั้ว ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ -------------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภ 01/09/58
โครงการสอบราคา 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ -------------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา 17/07/58
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า 15/06/58
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 17/03/58
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 25/02/58
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 20/10/57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (ผลการสอบราคา) 09/09/57
สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 08/09/57
โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25/08/57
โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง 25/08/57
ยกเลิกประกาศสอบราคา 4 โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 30/09/56
ยกเลิกประกาศสอบราคา (เอกสารหมายเลขที่ 34/2556) 27/09/56
ประกาศผลการสอบราคา 3 โครง อบต.บากเรือ 23/09/56
ประกาศสอบราคา 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 13/09/56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่องผลการสอบราคา (เอกสารหมายเลขที่ 4/2556) 04/09/56
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง อบต.บากเรือ จำนวน 34 โครงการ 23/08/56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 08/08/56
ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222