วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดกิจกรรมลอกรางระบายน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่างๆ เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านบากเรือ หมู่ที่ 9 ร่วมทำความสะอาดลอกรางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียให้กับชาวบ้านบากเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร