กิจกรรม "เดิน วิ่ง กินลม ชมบัวแดง" ทุ่งบัวแดง (หนองเลิง) บ้านสำโรง  ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/B23.jpg

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/B23.jpg