"โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓"

  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนราชการและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพียงกัน ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

 

                             

                    

                      

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/E13.jpg

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/E15.jpg