"โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564"

    ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท้องถิ่น อบต.บากเรือ ร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอปพร.ศูนย์อปพร. อบต.บากเรือ จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวัน"วัน อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อแสดงถึงความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและร่วมมือในการป้องกันเหตุสาธารณภัย โดยได้รับเกียรติ นายศรี ศรีพุทริน นายอำเภอมหาชนะชัยมาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ