"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

     องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัด พราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่างๆ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างออกพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บากเรือ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขต อบต.บากเรือ