วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายธนพล ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบากเรือ ลงพื้นที่สำรวจและฉีดยาให้กับวัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปี สกีน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปี สกีน ในสัตว์ ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน