วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯอบต. กำนัน ผู้ใหญบ้านและพนักงานส่วนตำบลบากเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนที่กักกันตนเองครบ 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 หรือ(โควิด - 19)ในพื้นที่เขตตำบลบากเรือ