รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล 

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

  >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษจิกายน ๒๕๖

   >> รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖