ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพตำบลบากเรือ

      1. ไม้กวาดดอกหญ้า และกระติบข้าว
บ้านปอแดง โทร.093-10281352. กระเป๋าผ้าขาวม้า และร่มผ้าขาวม้า
บ้านท่าช้าง โทร.085-01621113. แหนมหมู ไส้กรอกหมู และภาพศิลปะประดิษฐ์จากฟาง
บ้านดงยาง โทร. 084-6061614