พิธีรับพระราชธานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี

  เมื่อวันพุธที่25 ธันวาคม 2562 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแก่ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D01.JPG

 

 

 

 

 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D03.JPG