นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (o30)

 

 
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปี 2567    
>> แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566    
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565   
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

 
>> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2564
>> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2563
>> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562