นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567  
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

 

 

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
>> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

 


 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

 

  

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 

   >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

   >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

 


 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 


 
 

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2563

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

 


 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (ประจำปีงบประมาณ) 

   

  >>  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๖   

>>  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕     

  >>  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔    

  >>  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  

  >>  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒

  >>  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑