นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

  

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567

 
>> สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

 
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 2
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1

 

 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565

 
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

 >> รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ครั้งแรก

 >> สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒

 >> สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

 >> สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่่ ๒

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑