โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ.วัดบ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

                             
                                                                                    

                    
     
     
   

เขตปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล

    

     

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day

       เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต. จิตอาสาตำบลบากเรือ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ  ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะบริเวณไหล่ทางสองข้างทางถนนสายหลัก ดอนผึ้ง - ยางน้อย

อ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายก อบต. นายวิรัตน์ ยอดขำ รองนายก อบต. นายคำสอน เหล็กกล้า เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพัฒนาและนำพาความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ณ ลานหน้าที่ว่่าการอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันอนุรักษ์ต้นไม้ประจำชาติ

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางชิดหทัย อ่อนสนิท นายวิรัตน์ ยอดขำ รองนายก อบต. นายคำสอนเหล็กกล้า เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ต้นไม้ประจำชาติ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ตัดหญ้าและใส่ปุ๋ยต้นไม้ ณ วัดป่าหนองแคน บ้านดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุวนิช สมเพาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางชิดหทัย อ่อนสนิท  นายวิรัตน์ ยอดขำ  รองนายก อบต.บากเรือ นายคำสอน เหล็กกล้า เลขานุการนายก อบต.บากเรือ พร้อมด้วยหัวน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขาวม้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 นายสุวนิช สมเพาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขาวม้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอาชีพการทอผ้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติได้ เป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและการย้อมสีธรรมชาติ ตลอดจนให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไปได้ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2565  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กในการประกอบอาชีพ ทักษะอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะในการที่จะพัฒนาตนเองเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นทักษะการใช้ชีวิตในยุคโซเซียล และ เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบและสร้างสรรค์พื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม