กิจกรรมลอกรางระบายน้ำ หมู่ 9
ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
กองสาธารณะสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตตำบลบากเรือ
งานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

  https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtlwvr (EIT)
                    


 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/qtlwvr (IIT)

     

                
   

 

 

 

 

กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่กักกัน สำหรับกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20919

   วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา. 09.30. น. นายศรี ศรีพุทธรินทร นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในการนำจิตอาสาพระราชทาน 904. ร่วมจัดทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ ในการตรวจติดตามและทำความสะอาดสถานที่กักกันสำหรับกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบากเรือ ณ. วัดป่าหนองแคน โดยมีนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.บากเรือ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง อสม จิตอาสา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่รองรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ในกรณีไม่มีที่พักอาศัย

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณะสุขฯ อบต.บากเรือลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา (2019)

   วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564  นำโดยท่านรองปลัดนายจำรูญ สีลาลาด รักษาการผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยอบต.บากเรือ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา (2019) ภายในบริเวณอาคารเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลอกรางระบายน้ำบ้านบากเรือหมู่ที่ 9

     วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดกิจกรรมลอกรางระบายน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่างๆ เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านบากเรือ หมู่ที่ 9 ร่วมทำความสะอาดลอกรางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียให้กับชาวบ้านบากเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บากเรือ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกีน ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ

   วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายธนพล ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบากเรือ ลงพื้นที่สำรวจและฉีดยาให้กับวัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปี สกีน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปี สกีน ในสัตว์ ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขอบต.บากเรือลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลบากเรือ

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือทั้ง 2 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ในเขตตำบลบากเรือ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งไล่แมลงที่เป็นพาหะนำโรค

อ่านเพิ่มเติม

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บากเรือ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ป้องกันควบคุม โรคลัมปี สกีน ในตำบลบากเรือ

    วันที่11 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ป้องกัน ควบคุมโรค ลัมปี สกีน ในพื้นที่ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ณ.ศาลากลางบ้านบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4 โดยกองส่งเสริมการเกษตรอบต.บากเรือได้จัดหาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือ โรคลัมปี สกีน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกีน ในเขตตำบลบากเรือ  

อ่านเพิ่มเติม