คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

นางพราวพร กล้าหาญ

ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
(087-0339785) - (045-581222)

 

 

 

  

(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

 

(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

  --