กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

   ด้วยอำเภอมหาชนะชัยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร