กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

   ตามที่อำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล คูร พนักงานและลูกจ้างฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาถึงพระองค์ท่าน ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย