วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.20 น. นายอำเภอมหาชนะชัย นายศรี ศรีพุทธรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมกันในชุมชน และได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบธารน้ำใจให้ผู้กักตัวในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ