วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564  นำโดยท่านรองปลัดนายจำรูญ สีลาลาด รักษาการผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยอบต.บากเรือ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา (2019) ภายในบริเวณอาคารเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร