มอบถุงยังชีพผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19
ในเขตตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
งานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

  https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtlwvr (EIT)
                    


 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/qtlwvr (IIT)

     

                
   

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 


(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
รองประธานสภฯอบต.บากเรือ


(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
ประธานสภาฯอบต.บากเรือ

 

 


(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
เลขานุการสภาฯอบต.บากเรือ
 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๑
   
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๒

 (ว่าง)

อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๓
 

 
(ว่าง)

อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๔

 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๕
   
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๖
 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่๗
   
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่๘
 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.๙
   
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่๑๐
 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่๑๑
   

มอบถุงยังชีพผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19

    วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯอบต. กำนัน ผู้ใหญบ้านและพนักงานส่วนตำบลบากเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนที่กักกันตนเองครบ 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 หรือ(โควิด - 19)ในพื้นที่เขตตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พักคอยรอเตียงผู้ป่วย โควิด - 19 ตำบลบากเรือ

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียงผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อรอรับการรักษาส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ณ.วัดป่าหนองแคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลบากเรือ และรองรับประชาชนตำบลบากเรือที่ติดเชื้อ และประสงค์จะกลับมารักษาตัวที่บ้าน  โดยได้รับความร่วมมือจาก พนังงานอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบากเรือ และบ้านดอนผึ้ง อสม.และประชาชนจิตอาสาตำบลบากเรือได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ และได้รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจาก นายศรี ศรีพุทธรินทร นายอำเภอมหาชนะชัยทำการเปิดศูนย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยมีนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณะสุขฯ อบต.บากเรือลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา (2019)

   วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564  นำโดยท่านรองปลัดนายจำรูญ สีลาลาด รักษาการผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยอบต.บากเรือ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา (2019) ภายในบริเวณอาคารเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลอกรางระบายน้ำบ้านบากเรือหมู่ที่ 9

     วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดกิจกรรมลอกรางระบายน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่างๆ เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านบากเรือ หมู่ที่ 9 ร่วมทำความสะอาดลอกรางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียให้กับชาวบ้านบากเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บากเรือ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกีน ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ

   วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายธนพล ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบากเรือ ลงพื้นที่สำรวจและฉีดยาให้กับวัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปี สกีน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปี สกีน ในสัตว์ ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขอบต.บากเรือลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลบากเรือ

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือทั้ง 2 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ในเขตตำบลบากเรือ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งไล่แมลงที่เป็นพาหะนำโรค

อ่านเพิ่มเติม