เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ 2566 เวลา 09:00 น. นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เครือข่ายคุณภาพการศึกษาราชนาวาที่ 13  ณ.วัดบ้านดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

โครงการ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566  นางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกิจกรรมโครงการ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ณ. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เครือคุณภาพการศึกษาราชนาวาที่ 13

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ 2566 เวลา 09:00 น. นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เครือข่ายคุณภาพการศึกษาราชนาวาที่ 13  ณ.วัดบ้านดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายศรี ศรีพุุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ณ.วัดบ้านปอแดง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นายสุทินทร์ สมอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประธานในพิธีเปิดจุดตรวจและบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566  (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับฝ่ายปกครอง อปพร. กู้ชีพ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาให้มีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย   ณ.จุดตรวจตู้ยามบ้านดอนผึ้งหมู่ที่ 8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "โครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับ ปกครองอำเภอมหาชนะชัย ส่วนราชการในอำเภอมหาชนะชัย นำโดย นายยงยุทธ นิชลานนท์ นายอำเภอมหาชนะชัย นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลบากเรือและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกิจกรรม  "โครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกิจกรรมจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด สถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  ณ วัดบ้านปอแดง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร      

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนังส่วนตำบลบากเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้  พิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม